Under PUSH 2024 kommer du som deltagare ha möjlighet att delta i en kurerad diskussion i 45 minuters breakout-format. 

På denna sida får du en hint om vad respektive breakout kommer handla om, så du i anmälan kan välja den just du tycker verkar mest intressant. 


💥 Breakout nr 1 – Hur redo är svenska företag för full transparens som kommer med ESRS?

Vi tar del av en introduktion till ESRS med spännande exemplifiering och diskuterar tillsammans om ESRS endast är en rapporteringsstandard – eller en möjlighet till affärsutveckling. 


💥 Breakout nr 2 – Hur många varumärken kan stå för sin hållbarhetskommunikation när Green claim-direktivet träder i kraft? 

Vi bottnar tillsammans i vad direktivet innefattar, vilken typ av hållbarhetskommunikation som kommer regleras och vad det får för påverkan på verksamheter i flera dimensioner.


💥 Breakout nr 3 – Kan kreativ kommunikation inspirera och skapa verklig positiv förändring?

Vi diskuterar huruvida kommunikation endast får oss att prata om våra hållbarhetsutmaningar – eller om det faktiskt kan vara en del av lösningen.

Jag kommer!

Organized by